You are hereTUP

TUP


Předmět: Tvorba učebních pomůcek

Katedra/Zkratka: KEF/TUP

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.'

Anotace: Seminář je zaměřen na praktickou činnost a přípravu budoucích absolventů oboru učitelství fyziky v oblasti inovativní tvorby učebních pomůcek, které mohou být použity při provedení motivačního experimentu.

Přehled látky:
Obsahem semináře je tvorba učebních pomůcek, které mohou zatraktivnit výuku fyziky v rámci demonstračních motivačních experimentů, případně v rámci volnočasových aktivit, které učitel provádí se žáky. 1. Přípravné práce - práce s pájecí a tavnou pistolí, práce s nářadím, seznámení se s různými typy materiálů. 2. Newtonův rázostroj. 3. Přístroj na ověření hydrostatického paradoxu. 4. Maxwellův setrvačník. 5. Ověření závislosti odporu vodiče na jeho vlastnostech. 6. Optická brána. 7. DC motor. 8. Elektromagnetické dělo. 9. Sada pro elektroniku. 10. Míchání barev pomocí LED. 11. LED stroboskop. 12. Elektronický elektroskop.