You are hereTSI2

TSI2


Předmět: Teorie signálů a informace 2

Katedra/Zkratka: KEF/TSI2

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s hlavními metodami modulací signálů a dále se základními pojmy a veličinami teorie informace.

Přehled látky:
1. Základní znaky a druhy analogových modulací signálů. 2. Amplitudové modulace a vliv šumu na amplitudově modulovaný signál. 3. Úhlové modulace a vliv šumu na úhlově modulovaný signál. 4. Vzorkování a impulsové modulace signálů. 5. Kvantování a číslicové modulace signálů. 6. Mnohocestné signály. 7. Užití programu Matlab při modelování modulací signálů 8. Vymezení a základní pojmy teorie informace. Informace a její kvantitativní míry. 9. Základní druhy a vlastnosti informační entropie. 10. Střední vzájemná informace a její vlastnosti. 11. Kódování a redundance informace. 12. Přenos informace diskrétním kanálem. 13. Přenos informace spojitým kanálem. 14. Souvislost informace s termodynamickou entropií.