You are hereTPOMO

TPOMO


Předmět: Teorie podobnosti a modelování

Katedra/Zkratka: KEF/TPOMO

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Fyzikální podobnost, kriteria podobnosti, model a dílo. Modelování založené na soustavě fyzikálních rovnic.

Přehled látky:
1. Rozměrová analýza. Úvod do problematiky. Homogenita fyzikálních rovnic. Fyzikální podobnost, kriteria podobnosti, model a dílo. 2. Modelování založené na soustavě fyzikálních rovnic. Obyčejné diferenciální rovnice. Parciální diferenciální rovnice. Použití rozměrové analýzy při řešení základních rovnic matematické fyziky. 3. Modelování v mechanice tuhých těles. Pokusy na modelu. Příklady. 4. Modelování v mechanice pružných a poddajných těles. Statické namáhání. Kmitání konstrukcí a soustav těles. Vyšetřování elastické stability modelu. Podobnost a plasticita. 5. Rozměrová analýza v mechanice tekutin. Nestlačitelné tekutiny. Proudění tekutin. Povrchové napětí kapalin. Nenewtonovské tekutiny. 6. Rozměrová analýza v termomechanice. Sdílení tepla. Prostup tepla. Proměnná teplota na povrchu tělesa. Vnitřní zdroje tepla. 7. Rozměrová analýza v elektrotechnice. Dimenze v elektrotechnice. Magnetofluidní jevy. 8. Membránová analogie. Teoretické základy. Zařízení pro vytváření a měření membrán. 9. Analogie elektrického pole v plošném vodiči. Elektrolytická vana. Elektrické modely z polotuhých a tuhých plošných vodičů. Harmonický analyzátor.