You are hereTMEX1

TMEX1


Předmět: Teorie měření a experimentu 1

Katedra/Zkratka: KEF/TMEX1

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Základní pojmy teorie měření. Realizace veličin. Měření: postuláty modelu měření, realizace měření.

Přehled látky:
Teorie měření a experimentu 1Úvod do teorie měření1. Vývoj teorie měření, kvantifikace.2. Abstraktní struktury.3. Fyzikální veličina, Helmholtzova teorie měření.4. Jednotky a jejich soustavy, zavádění veličin (metronomika).Základní pojmy teorie měření5. Reprezentační teorie měření: základní pojmy, relační systém, škály a jejich typy.6. Realizace veličin: rozměry fyzikálních jednotek, soustavy jednotek.7. Měření: postuláty modelu měření, realizace měření.