You are hereSZZZN

SZZZN


Předmět: Základy nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/SZZZN

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.