You are hereSZZZF

SZZZF


Předmět: Základy nanofotoniky

Katedra/Zkratka: KEF/SZZZF

Rok: 2020

Garant:

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.