You are hereSZZN5

SZZN5


Předmět: Bionanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/SZZN5

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.