You are hereSZZN3

SZZN3


Předmět: Nanomateriály

Katedra/Zkratka: KEF/SZZN3

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.