You are hereSZZM4

SZZM4


Předmět: Nanofotonika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZM4

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.