You are hereSZZM2

SZZM2


Předmět: Metody studia nanostruktur

Katedra/Zkratka: KEF/SZZM2

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je, aby studenti měli všeobecné znalosti o možnostech charakterizace nanostruktur v závislosti na jejich typu a vlastnostech. Znalosti jsou ověřeny v rámci státní závěrečné zkoušky.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.