You are hereSZZM1

SZZM1


Předmět: Nanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/SZZM1

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.