You are hereSZZFM

SZZFM


Předmět: Aplikovaná fotonika a metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/SZZFM

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.', 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Předmět zkoušky pokrývá 17 okruhů a jejich obsah bude studentům předložen na začátku 2. ročníku navazujícího studia.