You are hereSZZFE

SZZFE


Předmět: Přístrojová fyzika a elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZFE

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.