You are hereSZZEX

SZZEX


Předmět: Experimentální technika a měřicí metody

Katedra/Zkratka: KEF/SZZEX

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Předmět zkoušky pokrývá 18 okruhů a jejich obsah bude studentům předložen na začátku 2. ročníku navazujícího studia.