You are hereSZZDO

SZZDO


Předmět: Didaktika oboru

Katedra/Zkratka: KEF/SZZDO

Rok: 2019

Garant:

Anotace: Požadavky ke státní závěrečné zkoušce v rámci celoživotního vzdělávání - souběžného studia z předmětu Didaktika oboru stanoví katedra garantující dané studium po dohodě s katedrami zajišťujícími výuku jednotlivých předmětů v rámci studia. Obecné pedagogicko-psychologické znalosti budou prověřovány v rámci předmětu KEF/SZZPP Pedagogika a psychologie.