You are hereSZZCF

SZZCF


Předmět: Exp. částicová fyzika a astrofyzika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZCF

Rok: 2021

Garant: 'prof. Jan Řídký, DrSc.'

Anotace: Povinně volitelná státní závěrečná zkouška na získání specializace Experimentální částicová fyzika a astrofyzika.

Přehled látky:
Předmět zkoušky pokrývá 12 okruhů a jejich obsah bude studentům předložen na začátku 2. ročníku navazujícího studia.