You are hereSZZB3

SZZB3


Předmět: Základy fotoniky

Katedra/Zkratka: KEF/SZZB3

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.