You are hereSZZB2

SZZB2


Předmět: Základy nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/SZZB2

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.