You are hereSZZB1

SZZB1


Předmět: Fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZB1

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.