You are hereSZZAP

SZZAP


Předmět: Aplikace počítačů v měřících systémech

Katedra/Zkratka: KEF/SZZAP

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Okruhy peo státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.