You are hereSZZAF

SZZAF


Předmět: Aplikovaná fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/SZZAF

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.

Přehled látky:
Předmět zkoušky pokrývá 20 okruhů a jejich obsah bude studentům předložen na začátku 2. ročníku navazujícího studia.