You are hereSTI2X

STI2X


Předmět: Teorie signálů a informace 2

Katedra/Zkratka: KEF/STI2X

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními procesy zpracování signálů, jako je modulace, vzorkování a kvantování. Dále se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy teorie informace.

Přehled látky:
1. Základní znaky a druhy analogových modulací signálů. 2. Amplitudové modulace a vliv šumu na amplitudově modulovaný signál. 3. Úhlové modulace a vliv šumu na úhlově modulovaný signál. 4. Vzorkování a impulsové modulace signálů. 5. Kvantování a číslicové modulace signálů. 6. Mnohocestné signály. 7. Vymezení a základní pojmy teorie informace. Informace a její kvantitativní míry. 8. Základní druhy a vlastnosti informační entropie. 9. Střední vzájemná informace a její vlastnosti. 10. Kódování a redundance informace. 11. Přenos informace diskrétním kanálem. 12. Přenos informace spojitým kanálem. 13. Souvislost informace s termodynamickou entropií.