You are hereSPVT

SPVT


Předmět: Školní pokusy

Katedra/Zkratka: KEF/SPVT

Rok: 2020

Garant:

Anotace: Tvorba, sestavování a demonstrace školních pokusů.

Přehled látky:
Experimenty z fyziky na střední škole - mechanika, termika, molekulová fyzika, elektřina, magnetismus, optika, kmity, vlny, moderní fyzika, počítačem podporované experimenty. Příprava a organizace popularizačních aktivit. S podporou studijní literatury a e-learningových materiálů bude probíhat domácí příprava na výuku formou samostudia. V rámci konzultací bude probíhat tvorba, sestavování a demonstrace školních pokusů. Kontrolovány budou vytvořené materiály a prezentace (demonstrace) konkrétních školních experimentů.