You are hereSPPR

SPPR


Předmět: Souvislá pedagogická praxe pro DS

Katedra/Zkratka: KEF/SPPR

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Souvislá pedagogická praxe se realizuje v délce 3 týdny na gymnáziu, SŠ nebo ZŠ, při které se student působí celý den ve škole, seznamuje s chodem školy a pedagogickou dokumentací. Vyučovací povinnost studenta je minimálně 3 hod náslechů a 12 - 24 hod výstupů během 3 týdnů praxe (dle požadavků oborového garanta učitelsví).

Přehled látky:
Souvislá pedagogická praxe se realizuje v délce 3 týdny na gymnáziu, SŠ nebo ZŠ, při které se student působí celý den ve škole, seznamuje s chodem školy a pedagogickou dokumentací. Vyučovací povinnost studenta je minimálně 3 hod náslechů a 12 - 24 hod výstupů během 3 týdnů praxe (dle požadavků oborového garanta učitelsví).