You are hereSPP1

SPP1


Předmět: Souvislá pedagog. praxe z fyziky 1

Katedra/Zkratka: KEF/SPP1

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Cílem praxe je aplikovat poznatky získané v průběhu teoretické části studia v přímé práci s žáky.

Přehled látky:
V rámci tohoto předmětu student absolvuje souvislou třítýdenní pedagogickou praxi na zvolené střední škole, kde se pod vedením cvičného učitele podílí na jeho běžných pracovních povinnostech. V průběhu praxe je student seznámen s prostředím školy, dokumentací učitele, zúčastní se stanoveného počtu vyučovacích hodin cvičného učitele a poté sám realizuje předepsaný počet vyučovacích hodin z fyziky.