You are hereSPME

SPME


Předmět: Speciální metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/SPME

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Praktické ukázky měřicích postupů, měření různých fyzikálních veličin, kalibrace a cejchování různých měřidel. Výuka probíhá v laboratořích Metrologického institutu v Brně.

Přehled látky:
Praktické ukázky měřicích postupů, měření různých fyzikálních veličin, kalibrace a cejchování různých měřidel. Výuka probíhá v laboratořích Metrologického institutu v Brně.vstup. exkurze + el. veličiny - prim. lab.hmotnost - prim. lab.tlakteplotadélka, mikroskopel. veličiny - sek. lab. + elektroměryprůtok (voda, tech. kapaliny) + teplohustota, viskozita, malý objem + akustikael. veličiny - prim. lab. + zkouška