You are hereSMET

SMET

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Speciální metrologie

Katedra/Zkratka: KEF/SMET

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s praktickou realizací metrologické návaznosti vybraných fyzikálních a chemických veličin v České republice na úrovni státních a primárních etalonů.

Přehled látky:
1. Hmotnost a odvozené veličiny (hmotnost, tlak, síla) 2. Délka a odvozené veličiny (délka, úhel, rychlost, zrychlení, tvar) 3. Průtok plynů a kapalin, teplo 4. Stavové veličiny (teplota, hustota, vlhkost) 5. Elektrické a odvozené veličiny (stejnosměrný s střídavý proud a napětí, magnetická indukce a tok, elektrický výkon a práce, kapacita, indukce a odpor, fázový posuv) 6. Čas a frekvence 7. Ionizující záření 8. Radiometrie a fotometrie 9. Akustika