You are hereSDPU1

SDPU1


Předmět: Seminář k diplomové práci 1

Katedra/Zkratka: KEF/SDPU1

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Program stanoví jednotlivě vedoucí diplomových prací.