You are hereSBPU2

SBPU2


Předmět: Seminář k bakalářské práci 2

Katedra/Zkratka: KEF/SBPU2

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Program stanoví jednotlivě vedoucí bakalářských prací.