You are hereRSŠF

RSŠF


Předmět: Repetitorium středoškolské fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/RSŠF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Systematizace a zopakování zákldních problémů středoškolské fyziky.

Přehled látky:
Systematika poznatků středošnkolské fyziky na základě tvorby pojmových map. Graf funkce ve fyzikálním vzdělávání. Přibližné výpočty. Základní učivo na ZŠ a SŠ. Experimentální část - laboratorní práce v učivu na střední škole. Zpracování protokolu měření, příprava laboratorní práce a její měření, vyhodnocení.