You are hereRPPF

RPPF


Předmět: Reflexe praxe z fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/RPPF

Rok: 2018

Garant:

Anotace: Získat praktické zkušenosti v oboru.

Přehled látky:
Organizační formou předmětu je seminář, na kterém skupinky studentů prostřednictvím prezentace reflektují své zkušenosti z jednotlivých pedagogických praxí. Předmět je úzce propojen s průběžnými i souvislými pedagogickými praxemi konanými na základních a středních školách.