You are hereREF

REF


Předmět: Rozptylové experimenty ve fyzice

Katedra/Zkratka: KEF/REF

Rok: 2019

Garant: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s různými typy rozptylových experimentů a jejich popisem

Přehled látky:
1) Princip rozptylového experimentu, 2) Klasifikace rozptylových experimentů, elastický, neelastický rozptyl 3) Spektroskopie, difrakce, 4) Způsob popisu 5) Jednorozměrný rozptyl 6) Rozptyl v energetické doméně a v časové doméně 7) Příklady rozptylových experimentů: NMR, difrakce, neelastické rozptyly, Mössbauerova spektroskopie, absorpční spektroskopie