You are herePRS2

PRS2


Předmět: Pedagogická praxe z fyziky 2

Katedra/Zkratka: KEF/PRS2

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Před praxí - hodnocení předchozí praxe. Praxe - seznámení se s dokumentací o žácích, seznámení se s kolektivy tříd. Z každého aprobačního předmětu 3 náslechy, 10-15 výstupů podle možností školy a schopností studenta.

Přehled látky:
Před praxí - hodnocení předchozí praxe. Praxe - seznámení se s dokumentací o žácích, seznámení se s kolektivy tříd. Z každého aprobačního předmětu 3 náslechy, 10-15 výstupů podle možností školy a schopností studenta.