You are herePRS1N

PRS1N


Předmět: Pedagogická praxe z fyziky 1

Katedra/Zkratka: KEF/PRS1N

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Před praxí - význam a místo této disciplíny v pregraduální přípravě učitele. Praxe - seznámení se s prostředím školy, seznámení se s dokumentací učitele. Pod vedením cvičného učitele 5-8 výstupů za jednotlivý předmět.

Přehled látky:
Před praxí - význam a místo této disciplíny v pregraduální přípravě učitele. Praxe - seznámení se s prostředím školy, seznámení se s dokumentací učitele. Pod vedením cvičného učitele 5-8 výstupů za jednotlivý předmět.