You are herePRFN2

PRFN2


Předmět: Přístrojová fyzika pro nanotechnologie 2

Katedra/Zkratka: KEF/PRFN2

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.'

Anotace: Studenti se v průběhu výuky seznámí s principy sestavování a řízení experimentálních zařízení různých typů. Získají znalosti o získávání a měření experimentálních podmínek extrémních rozsahů hodnot různých veličin. Zaměření je také kladeno na moderní měřicí systémy používané ve výzkumu nanosvěta.

Přehled látky:
1. Analogové zpracování signálů z detektorů. Typy zesilovačů. Integrace a derivace signálů. Amplitudová a časová analýza signálů (diskriminace, SCA, MCA, TOF, koincidenční měření). 2. Číslicové zpracování signálů. Logické obvody. 3. Digitálně-analogové a analogově digitální převodníky. 4. Moderní metody konstrukce senzorů - inteligentní senzory, implementace výpočetní techniky, miniaturizace senzorů. 5. Konstrukce měřicích a testovacích systémů - mechanické, elektrické a elektronické části; číslicové měřicí systémy - vývoj programově řízených systémů, měřicí přístroje, měřicí software. 6. Nanosenzorika - aplikace nanotechnologií v konstrukci senzorů, principy nových přístupů.