You are herePRFN1

PRFN1


Předmět: Přístrojová fyzika pro nanotechnologie 1

Katedra/Zkratka: KEF/PRFN1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Studenti se v průběhu výuky seznámí s principy měření veličin různých druhů a rozsahů, a získají základní znalosti z oblasti zpracování signálů z detektorů. Získání znalostí analogového a digitálního zpracování signálů je ukázáno na aplikacích v různých odvětvích vědy, výzkumu a průmyslu.

Přehled látky:
1. Struktura měřicího řetězce. Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. Jejich statické a dynamické charakteristiky. Metody zmenšování jejich chyb. 2. Senzory viditelného světelného záření (fotonka, fotonásobič, fotorezistor, fotodioda, CCD prvek). 3. Senzory teploty (odporové, polovodičové, termoelektrické). Teplotní stupnice ITS90. 4. Detekce ionizujícího záření (scintilační, plynové a polovodičové detektory). Detekce nabitých částic, fotonů záření gama, neutronů. 5. Vakuová technika. Získávání vakua, typy vývěv. Měření tlaku. 6. Kryogenní technika. Získávání nízkých teplot. Kryostaty. 7. Vysokoteplotní technika - měření a získávání vysokých teplot; materiály a pece. 8. Vysokotlaká technika - měření a získávání vysokých tlaků; materiály a tlakové komory.