You are herePRFA2

PRFA2


Předmět: Přístrojová fyzika 2

Katedra/Zkratka: KEF/PRFA2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.'

Anotace: Zpracování signálů v měřicí technice. Analogová technika. Digitální technika. A/D převodníky. D/A převodníky. Měřicí systémy (CAMAC, NIM, VXI apod.). Virtuální měřicí přístroje.

Přehled látky:
1. Analogové zpracování signálů z detektorů. Typy zesilovačů. Integrace a derivace signálů. Amplitudová a časová analýza signálů (diskriminace, SCA, MCA, TOF, koincidenční měření). 2. Číslicové zpracování signálů. Logické obvody. 3. Digitálně-analogové a analogově digitální převodníky. 4. Moderní metody konstrukce senzorů - inteligentní senzory, implementace výpočetní techniky, miniaturizace senzorů. 5. Konstrukce měřicích a testovacích systémů - mechanické, elektrické a elektronické části; číslicové měřicí systémy - vývoj programově řízených systémů, měřicí přístroje, měřicí software. 6. Nanosenzorika - aplikace nanotechnologií v konstrukci senzorů, principy nových přístupů.