You are herePPPR

PPPR


Předmět: Průběžná pedagogická praxe pro DS

Katedra/Zkratka: KEF/PPPR

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Anotace: Student vykonává asistentskou nebo individuální náslechovou pedagogickou praxi na střední škole (vybírá si jednu variantu praxe). Student pracuje pod vedením zkušeného učitele příslušné školy, který je aprobován pro výuku daného předmětu na tomto typu školy. V rámci asistentské praxe student asistuje učiteli při výuce, provádí demonstrace, skupinové práce pro žáky a laboratorní úlohy. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje. Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. Náslechová praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).

Přehled látky:
Student vykonává asistentskou nebo individuální náslechovou pedagogickou praxi na střední škole (vybírá si jednu variantu praxe). Student pracuje pod vedením zkušeného učitele příslušné školy, který je aprobován pro výuku daného předmětu na tomto typu školy. V rámci asistentské praxe student asistuje učiteli při výuce, provádí demonstrace, skupinové práce pro žáky a laboratorní úlohy. Student se na asistentskou praxi připravuje a svoji činnost pravidelně reflektuje. Tyto písemné záznamy předává fakultnímu učiteli. Náslechová praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).