You are herePPAF

PPAF


Předmět: Programování pro aplikovanou fyziku

Katedra/Zkratka: KEF/PPAF

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Obsahem předmětu je problematika programování a osvojení vhodných nástrojů pro řešení počítačových aplikací v oboru aplikovaná fyzika.

Přehled látky:
11. Úvod do teorie formálních jazyků (computer science), pojem gramatika, konečný automat, klasifikace gramatik, principy syntaxí řízeného překladu. 2. Základní programovací techniky strojově orientovaných jazyků (registrové, přímé, nepřímé indexové, bázové, relativní adresování). 3. Základy programování v assembleru, vytváření zdrojového programu, generování přemístitelného (relokatibilního) kódu, spojování (link), ukázky programů. 4. Úvod do populárního programovacího jazyka ?vyšší úrovně? Python z pohledu jeho využití při řešení požadavků aplikované fyziky. 5. Python console application, interaktivní režim, textové editory, virtuální prostředí, funkce, procedury, práce se soubory, instalace knihoven, grafika. 6. Využití open-source python knihovny ImageAI pro nejmodernější algoritmy strojového učení při úlohách zpracování obrazu. 7. Vývojové prostředí společnosti Microsoft Visual Studio, popis implementovaných jazyků, základní pojmy, datové typy a přiřazení, definice proměnných, konstant a aritmetických výrazů, technologie průvodců AppWizard pro účely snadné implementace při řešení programových požadavků v oblasti aplikované fyziky. 8. Seznámení s vývojovou platformou LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) fy National Instruments, ukázky a rozbor vybraných programů vhodných pro fyziku. 9. Ukázky řešení počítačových aplikací v oboru aplikovaná fyzika za užití výše uvedených programových produktů.