You are herePGVS2

PGVS2


Předmět: Vědecko-výzkumná stáž 2

Katedra/Zkratka: KEF/PGVS2

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Naplánování vědeckovýzkumné stáže na univerzitě či výzkumné instituci ve spolupráci se školitelem. Stanovení výzkumných úkolů realizovaných během stáže ve spolupráci s pracovištěm, kde se stáž uskuteční. Zpracování zprávy o absolvované stáži a reflexe průběhu stáže a jejího přínosu se školitelem. Celková délka stáže musí činit nejméně 60 dnů.