You are herePGVS1

PGVS1


Předmět: Vědecko-výzkumná stáž 1

Katedra/Zkratka: KEF/PGVS1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Naplánování vědeckovýzkumné stáže na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci ve spolupráci se školitelem. Stanovení výzkumných úkolů realizovaných během stáže ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, kde se stáže uskuteční. Absolvování stáže na zahraničním pracovišti. Zpracování zprávy o absolvované stáži a reflexe průběhu stáže a jejího přínosu se školitelem. Celková délka stáže musí činit minimálně 30 dnů.