You are herePGVF

PGVF


Předmět: Nové koncepty ve výuce fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PGVF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Tematicky orientovaná výuka, učení v kontextu, mezipředmětové vztahy. Metodická monokultura, projektové vyučování, otevřená výuka.

Přehled látky:
Tematicky orientovaná výuka, učení v kontextu, mezipředmětové vztahy. Požadavky na vytváření kompetencí žáků ve společnosti závislé na technologických vymoženostech v přírodovědných a technických oborech. Větší provázanost fyziky s ostatními předměty - matematikou, biologií, technikou, informatikou. Spojení odborné fyziky, didaktiky, psychologie, učitelské praxe. Důraz na porozumění, zájem, vybudování interní a mezipředmětové integrace. Metodická monokultura, projektové vyučování, otevřená výuka. Návrhy témat akceptujících integrované pojetí výuky.