You are herePGTP

PGTP


Předmět: Trendy v pregraduální přípravě učitele

Katedra/Zkratka: KEF/PGTP

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Anotace: Některé trendy v počáteční přípravě učitelů v zemích EU. Vzdělávání učitelů středních škol v EU. Vzdělávání učitelů středních škol v USA, Kanadě a Japonsku. Ukončování učitelské přípravy. Certifikáty a diplomy. Kvalifikace pro učitelské povolání-komparace v zemích EU. Učitelská profese. Profesionální rozvoj učitele. Kariérní růst učitele. Výzkum a komparace některých parametrů pregraduální přípravy učitele.

Přehled látky:
Některé trendy v počáteční přípravě učitelů v zemích EU. Modely pro analýzu trendů. Kontextuální proměnné. Institucionální proměnné. Kurikulární proměnné. Vzdělávání učitelů středních škol v EU. Vzdělávání učitelů středních škol v USA, Kanadě a Japonsku. Pedagogická praxe v učitelské přípravě v zemích EU a USA. Ukončování učitelské přípravy. Certifikáty a diplomy. Kvalifikace pro učitelské povolání-komparace v zemích EU. Učitelská profese. Profesionální rozvoj učitele. Kariérní růst učitele. Výzkum a komparace některých parametrů pregraduální přípravy učitele.