You are herePGT

PGT


Předmět: Teze k dizertační práci

Katedra/Zkratka: KEF/PGT

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Teze k dizertační práci jsou předkládány při státní doktorské zkoušce ve formátu, který v textovém a obrazovém materiálu poskytuje základní informace o dosavadních dosažených výzkumných výsledcích a stavu přípravy disertační práce.

Přehled látky:
Zpracování minimálně 10 stran textového souboru s uvedením popisu řešení dané výzkumné problematiky. Text je v potřebném rozsahu doplněn obrazovou dokumentací. Publikační aktivita na úrovni přehledné prezentace.