You are herePGSZZ

PGSZZ


Předmět: Státní doktorská zkouška

Katedra/Zkratka: KEF/PGSZZ

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce. Zpravidla se tato zkouška skládá ze tří vybraných dílčích předmětů, které student absolvoval v průběhu doktorského studia.

Přehled látky:
Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce. Zpravidla se tato zkouška skládá ze tří vybraných dílčích předmětů, které student absolvoval v průběhu doktorského studia.