You are herePGSVI

PGSVI


Předmět: Virtuální instrumentace

Katedra/Zkratka: KEF/PGSVI

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s technikou virtuální instrumentace při tvorbě číslicových měřicích systémů.

Přehled látky:
Konstrukce číslicových měřicích systémů, principy realizace. Zaměření se na počítačem řízené ČMS, princip virtuální instrumentace, praktické ukázky. Úvod do programování v LabVIEW, tvorba virtuálního přístroje - čelní panel a blokový diagram. Simulace měření - generování a analýzy signálů, základní algoritmy programování, vytvoření uživatelsky příjemného ovládání VI. Komunikace s externími přístroji, používání přístrojových ovladačů ČMS. Řízení experimentu/měření počítačem, zpracování reálných dat. Realizace počítačového ČMS se zásuvnými (PCI) a externími (USB) měřicími kartami, používání DAQ ovladačů, vytvoření aplikace. Měření rychlých analogových a digitálních signálů. Tvorba "profi" VI pomocí LabVIEW projektu. Programování systémů s RTOS (LabVIEW Real-Time), používání PXI, CompactRIO, FPGA - paralelní provádění kódu. Vzdálené měřicí systémy, zveřejnění měření na "webu".