You are herePGSVB

PGSVB


Předmět: Vibrometrie

Katedra/Zkratka: KEF/PGSVB

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Měření vibrací v širokém intervalu frekvencí, metody kontaktní a bezkontaktní, využití akcelerometrů apod., optické metody s odraženým laserovým svazkem, interferometrické metody

Přehled látky:
1. Měření vibrací, principy měření, aplikace DAQ a DSP systémů, přístroje jednoúčelové, přenosné; přístroje komplexní, laboratorní systémy. Frekvenční rozsahy zdrojů vibrací. 2. Kontaktní metody měření vibrací, senzory pro měření vibrací, akcelerometry, principy, piezoelektrické měření vibrací, rezonanční charakteristiky. 3. Bezkontaktní metody měření vibrací, systémů využívajících lasery pro měření vibrací, principy interferometrických a odrazových systémů, laserové Dopplerovské interferometry, odrazové laserové systémy. Rozsah mechanických výchylek, frekvenční charakteristiky. 4. Využití piezoelektrických prvků. 5. Charakterizace vibrací lineárních motorů (např. u Mössbauerova spektrometru). 6. Zdroje nežádoucích vibrací, rušení, eliminace rušení, využití antivibračních stolů (pneumatické, piezoelektrické aktivní eliminace).