You are herePGSUF

PGSUF


Předmět: Teorie a praxe tvorby učebnice fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PGSUF

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.'

Anotace: Základy teorie učebního textu, strukturní prvky učebnice, systémový přístup k obsahové stránce učebnice fyziky, transformace fyzikálních poznatků do učebního textu.

Přehled látky:
Základy teorie učebního textu, strukturní prvky učebnice, systémový přístup k obsahové stránce učebnice fyziky, transformace fyzikálních poznatků do učebního textu, cílové požadavky fyzikálního vzdělání na základní a střední škole a jejich odraz v učebních textech, vývoj osnov a učebnic fyziky pro střední školu, požadavky na učebnici a její funkce ve výuce, strukturní analýza učebnic fyziky, jazyk učebnic fyziky, terminologické otázky školské fyziky, obrazová složka učebnic fyziky, metodika práce s učebnicí ve výuce fyziky, moderní koncepce prezentace učebních informací a ICT.