You are herePGST2

PGST2


Předmět: Teorie signálů a informace II.

Katedra/Zkratka: KEF/PGST2

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními procesy zpracování signálů, jako je modulace, vzorkování a kvantování. Dále se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy teorie informace.

Přehled látky:
Základní znaky a druhy analogových modulací signálů. Amplitudové modulace a vliv šumu na amplitudově modulovaný signál. Úhlové modulace a vliv šumu na úhlově modulovaný signál. Vzorkování a impulsové modulace signálů. Kvantování a číslicové modulace signálů. Mnohocestné signály. Vymezení a základní pojmy teorie informace. Informace a její kvantitativní míry. Základní druhy a vlastnosti informační entropie. Střední vzájemná informace a její vlastnosti. Kódování a redundance informace. Přenos informace diskrétním kanálem. Přenos informace spojitým kanálem. Souvislost informace s termodynamickou entropií.