You are herePGST1

PGST1


Předmět: Teorie signálů a informace I.

Katedra/Zkratka: KEF/PGST1

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit s hlavními teoretickými aspekty přenosu a zpracování signálů. Je kladen důraz na pochopení Fourierovy transformace jako nástroje pro popis signálů ve spektrální oblasti.

Přehled látky:
Vymezení signálů, teorie signálů a přenosových soustav. Fourierova analýza determinovaných signálů a impulsů a její praktické provádění. Konvoluce a Fourierovo spektrum. Laplaceova a Hilbertova transformace. Korelace determinovaných signálů. Vlastnosti lineárních a nelineárních přenosových soustav. Charakteristické funkce a veličiny náhodných procesů a jejich realizací. Výkonová spektra náhodných procesů a jejich realizací. Přenos náhodného signálu lineární soustavou. Vliv šumu na signál. Číslicové signály a jejich přenos. Číslicové přenosové soustavy, jejich chybovost a modelování.